logo

Trải qua 15 năm Xây dựng và Phát triển, SƠN HÀ tự hào nằm trong Top các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất trong top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn năm 2013.Bạn là người có năng lực, bạn có quyết tâm làm việc và cống hiến trở thành thành viên SƠN HÀ, chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn. Đó là cơ hội cho bạn và cho chính SƠN HÀ

30/06/2015 Nhân viên Kinh doanh tại chi nhánh ( Số lượng 05) Xem chi tiết |Ứng tuyển
30/06/2015 Nhân viên Bảo Hành kiêm phụ xe ( Số lượng 01 người) Xem chi tiết |Ứng tuyển
30/06/2015 Nhân viên lái xe – chi nhánh Lạng Sơn Xem chi tiết |Ứng tuyển
30/06/2015 Kế toán Kho – chi nhánh Lạng Sơn Xem chi tiết |Ứng tuyển
26/06/2015 Tuyển dụng: Thư ký Chủ tịch HĐQT Xem chi tiết |Ứng tuyển
26/06/2015 Nhân viên Thủ kho kiêm thống kê (SL: 01) Xem chi tiết |Ứng tuyển
19/06/2015 Nhân viên khai thác thị trường (04) Xem chi tiết |Ứng tuyển
19/06/2015 Giám sát bán hàng khu vực nội tỉnh Xem chi tiết |Ứng tuyển
15/06/2015 Nhân viên bảo hành Xem chi tiết |Ứng tuyển
15/06/2015 Chuyên viên mua hàng tiếng Trung - Anh Xem chi tiết |Ứng tuyển