logo

Trải qua 15 năm Xây dựng và Phát triển, SƠN HÀ tự hào nằm trong Top các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất trong top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn năm 2013.Bạn là người có năng lực, bạn có quyết tâm làm việc và cống hiến trở thành thành viên SƠN HÀ, chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn. Đó là cơ hội cho bạn và cho chính SƠN HÀ

28/08/2015 Nhân viên thiết kế và hình ảnh (01) Xem chi tiết |Ứng tuyển
28/08/2015 Chuyên viên PR nội bộ Xem chi tiết |Ứng tuyển
26/08/2015 Chuyên viên phiên dịch tiếng Anh Xem chi tiết |Ứng tuyển
26/08/2015 Nhân viên Kinh doanh tại các Chi nhánh Xem chi tiết |Ứng tuyển
22/08/2015 Nhân viên quản lý chất lượng IQC ( Số lượng 01) Xem chi tiết |Ứng tuyển
11/08/2015 Nhân viên khai thác thị trường (04) Xem chi tiết |Ứng tuyển
06/08/2015 Chuyên viên quản lý Dự Án (Trợ lý Trưởng ban dự án) Xem chi tiết |Ứng tuyển
31/07/2015 Nhân viên Kế toán công nợ - chi nhánh Sơn La Xem chi tiết |Ứng tuyển
31/07/2015 Nhân viên Đại diện thương mại - Hà Nội Xem chi tiết |Ứng tuyển
30/07/2015 Nhân viên Kinh doanh tại chi nhánh Bắc Ninh Xem chi tiết |Ứng tuyển