logo

Trải qua 15 năm Xây dựng và Phát triển, SƠN HÀ tự hào nằm trong Top các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất trong top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn năm 2013.Bạn là người có năng lực, bạn có quyết tâm làm việc và cống hiến trở thành thành viên SƠN HÀ, chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn. Đó là cơ hội cho bạn và cho chính SƠN HÀ

27/03/2015 Nhân viên chế độ chính sách – bảo hiểm Xem chi tiết |Ứng tuyển
25/03/2015 Quản đốc phân xưởng ( Số lượng 02) Xem chi tiết |Ứng tuyển
20/03/2015 Nhân viên Kỹ thuật (số lượng 01) Xem chi tiết |Ứng tuyển
20/03/2015 Kế toán kiểm soát chi nhánh Xem chi tiết |Ứng tuyển
30/10/2014 Nhân viên thủ kho kiêm thống kê nhà máy Xem chi tiết |Ứng tuyển
08/10/2014 Kế toán kiểm soát chi nhánh Xem chi tiết |Ứng tuyển
02/10/2014 Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất Xem chi tiết |Ứng tuyển
08/09/2014 Chuyên viên kinh doanh xuất khẩu Xem chi tiết |Ứng tuyển
08/09/2014 Đại diện thương mại nội địa Xem chi tiết |Ứng tuyển
04/09/2014 Chuyên viên kiểm soát nội bộ chi nhánh Xem chi tiết |Ứng tuyển