logo

Trải qua 15 năm Xây dựng và Phát triển, SƠN HÀ tự hào nằm trong Top các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất trong top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn năm 2013.Bạn là người có năng lực, bạn có quyết tâm làm việc và cống hiến trở thành thành viên SƠN HÀ, chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn. Đó là cơ hội cho bạn và cho chính SƠN HÀ

31/07/2015 Nhân viên Kế toán công nợ - chi nhánh Sơn La Xem chi tiết |Ứng tuyển
31/07/2015 Nhân viên Đại diện thương mại - Hà Nội Xem chi tiết |Ứng tuyển
30/07/2015 Nhân viên Kinh doanh tại chi nhánh Bắc Ninh Xem chi tiết |Ứng tuyển
16/07/2015 Kế toán Kho – chi nhánh Chí Linh ( Hải Dương) Xem chi tiết |Ứng tuyển
08/07/2015 Trưởng nhóm kho Hà Đông Xem chi tiết |Ứng tuyển
08/07/2015 Nhân viên Bảo Hành chi nhánh ( Số lượng 03 người) Xem chi tiết |Ứng tuyển
08/07/2015 Nhân viên Kinh doanh tại chi nhánh ( Số lượng 07) Xem chi tiết |Ứng tuyển
08/07/2015 Admin quản lý chi nhánh Xem chi tiết |Ứng tuyển
30/06/2015 Nhân viên Kinh doanh tại chi nhánh ( Số lượng 05) Xem chi tiết |Ứng tuyển
30/06/2015 Nhân viên Bảo Hành kiêm phụ xe ( Số lượng 01 người) Xem chi tiết |Ứng tuyển