logo

Trải qua 15 năm Xây dựng và Phát triển, SƠN HÀ tự hào nằm trong Top các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất trong top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn năm 2013.Bạn là người có năng lực, bạn có quyết tâm làm việc và cống hiến trở thành thành viên SƠN HÀ, chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn. Đó là cơ hội cho bạn và cho chính SƠN HÀ

31/07/2014 Giám đốc Marketing - Sơn Hà (Ưu tiên những ứng viên có thế mạnh về Trade marketing) Xem chi tiết |Ứng tuyển
29/07/2014 Nhân viên quản lý chất lượng Xem chi tiết |Ứng tuyển
29/07/2014 Nhân viên điều hành Xem chi tiết |Ứng tuyển
29/07/2014 Nhân viên lái xe văn phòng Xem chi tiết |Ứng tuyển
10/06/2014 Chuyên viên Truyền thông đối ngoại ( Chuyên viên PR bên ngoài) Xem chi tiết |Ứng tuyển
15/05/2014 Nhân viên help desk Xem chi tiết |Ứng tuyển
07/05/2014 Nhân viên kế toán chi nhánh Bắc Giang Xem chi tiết |Ứng tuyển
07/05/2014 Nhân viên kinh doanh chi nhánh Bắc Giang Xem chi tiết |Ứng tuyển
25/04/2014 Nhân viên lễ tân ( SL 01) Xem chi tiết |Ứng tuyển
21/04/2014 Đại diện thương mại Xem chi tiết |Ứng tuyển