logo

Trải qua 17 năm Xây dựng và Phát triển, SƠN HÀ tự hào nằm trong Top các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất trong top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn năm 2013. Bạn là người có năng lực, bạn có quyết tâm làm việc và cống hiến trở thành thành viên SƠN HÀ, chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn.

Đó là cơ hội cho bạn và cho chính SƠN HÀ.

01/03/2016 Trưởng chi nhánh Hải Dương Xem chi tiết |Ứng tuyển
01/03/2016 Thủ kho phòng Kế hoạch sản xuất Xem chi tiết |Ứng tuyển
01/03/2016 Thủ kho Logistic Xem chi tiết |Ứng tuyển
01/03/2016 Kế toán thu hồi công nợ - Chi nhánh Xem chi tiết |Ứng tuyển
13/01/2016 Chuyên viên Trade Marketing Xem chi tiết |Ứng tuyển
13/01/2016 Trưởng phòng kế hoạch sản xuất Xem chi tiết |Ứng tuyển
16/12/2015 Nhân viên kỹ thuật Xem chi tiết |Ứng tuyển
16/12/2015 Nhân viên kỹ thuật – kết cấu xây dựng Xem chi tiết |Ứng tuyển
15/12/2015 Trưởng chi nhánh Nam Định (Xuân Trường - Nam Định) Xem chi tiết |Ứng tuyển
15/12/2015 Chuyên viên kiểm soát nội bộ Xem chi tiết |Ứng tuyển