logo

Trải qua 15 năm Xây dựng và Phát triển, SƠN HÀ tự hào nằm trong Top các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất trong top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn năm 2013.Bạn là người có năng lực, bạn có quyết tâm làm việc và cống hiến trở thành thành viên SƠN HÀ, chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn. Đó là cơ hội cho bạn và cho chính SƠN HÀ

24/09/2015 Kế toán kho chi nhánh Đô Lương - Nghệ An Xem chi tiết |Ứng tuyển
23/09/2015 Nhân viên Kế toán công nợ - chi nhánh Thanh Hóa Xem chi tiết |Ứng tuyển
23/09/2015 Kế toán Kho – chi nhánh Hải Dương Xem chi tiết |Ứng tuyển
23/09/2015 Nhân viên Kinh doanh tại chi nhánh Hải Dương Xem chi tiết |Ứng tuyển
23/09/2015 Nhân viên Kế toán công nợ - chi nhánh Hải Dương Xem chi tiết |Ứng tuyển
21/09/2015 Trade marketing Xem chi tiết |Ứng tuyển
16/09/2015 Nhân viên Thủ kho – tại Nghệ An Xem chi tiết |Ứng tuyển
16/09/2015 Kế toán kiểm soát chi nhánh Xem chi tiết |Ứng tuyển
16/09/2015 Nhân viên giám sát dịch vụ sau bán hàng Xem chi tiết |Ứng tuyển
15/09/2015 TUYỂN DỤNG: Nhân viên kiểm soát nội bộ Xem chi tiết |Ứng tuyển