vietnamese English
  • 123

Chậu rửa inox

Liên hệ với BP Xuất khẩu gia dụngThông tin liên hệ

Bà: Hoàng Bích Ngọc ( Mrs. Caroline Hoang) - Trưởng phòng KDQT    

Email : caroline.hoang@sonha.com.vn

Điện thoại : +8424 62656566 ( Ext: 1215)

Fax:+84-24-62656588

Top