vietnamese English

DỰ ÁN FLC COMPLEX MỸ ĐÌNH

Hotline Tư vấn/Khảo sát/Bán hàng dự án:

0975.155.589

Ban dự án:
Phùng Ngọc Dũng
Mobile: 0975.155.589
Tel: (+84-4) 62 65 65 66
Fax: (+84-4) 62 65 65 88
Email: dungpn@sonha.com.vn
Ban dự án:
Nguyễn Văn Hùng
Mobile: 0989 200 998 – 0981 214 228
Tel: (+84-4) 62 65 65 66
Fax: (+84-4) 62 65 65 88
Email: hungnv@sonha.com.vn
Top