vietnamese English

Hệ thống phân phối

Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện
Địa chỉ
Địa chỉ
Số điện thoại
Danh sách các chi nhánh đại lý
 • Công ty CPQT Sơn Hà - Nghệ An 02 (Đô Lương)
  Địa chỉ: Xóm 4 Xã Văn Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
  Số điện thoại: 0383 718 789. Email: shi.nghean02@sonha.com.vn
 • Chi nhánh Sơn Hà - Diễn Châu, Nghệ An
  Địa chỉ: Tổ 13, Thôn 7, xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
  Số điện thoại: 0383 676 227/0986946774
 • Chi nhánh Sơn Hà - Lào Cai
  Địa chỉ: Đường N4 và E13 Tiểu khu đô thị số 4, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  Số điện thoại: 0203 855 215/0912 216 926
 • Công ty CPQT Sơn Hà - Thái Nguyên 02
  Địa chỉ: Số 809 đường Cách mạng tháng 8, tổ 9, Phường Gia Sàng
  Số điện thoại: 02803 855 799. Fax: 02803 852 799. Email: shi.thainguyen02@sonha.com.vn
 • Công ty CPQT Sơn Hà - Hà Tĩnh
  Địa chỉ: QL 1A, xóm Tân Phú, xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
  Số điện thoại: 0393 883 889. Fax: 0393 883 889. Email: shi.hatinh@sonha.com.vn
 • Công ty CPQT Sơn Hà - Vinh
  Địa chỉ: Số 83, đường Tản Đà, phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
  Số điện thoại: 0388 682 288/0974 161 668
Top