vietnamese English
Mạng xã hội
Phát triển bền vững

“Quán quân” công bố thông tin năm 2017 đang thuộc về nhóm cổ phiếu nào?

Ngày đăng : 11.09.2017
Bên cạnh con số 114 doanh nghiệp niêm yết tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, con số doanh nghiệp đạt chuẩn còn cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm vốn hóa trên thị trường. Như vậy, đâu là nhóm doanh nghiệp có hoạt động công bố thông tin tốt nhất?

Large Cap là nhóm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ công bố thông tin

Theo kết quả khảo sát từ Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE), Vietstock và Tài chính và Cuộc sống điện tử, Large Cap là nhóm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ công bố thông tin trên thị trường với tỷ lệ hoàn thành đạt 50%, tương ứng với 11 doanh nghiệp đạt chuẩn. Nhóm Mid Cap có 40 doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu, tương ứng tỷ lệ hơn 28.5%.

Trong khi đó, nhóm Small & Micro Cap là nhóm hoàn thành kém nhất nhiệm vụ công bố thông tin khi chỉ có 63/510 doanh nghiệp hoàn thành tất cả các nhiệm vụ công bố thông tin theo yêu cầu, tương ứng tỷ lệ hoàn thành 12.35%.

Các doanh nghiệp nổi bật trong kỳ khảo sát năm 2017

Dù số lượng doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin đã có sự sụt giảm so với các kỳ khảo sát trước nhưng kỳ khảo sát lần này lại ghi nhận sự gia tăng về chiều sâu trong chất lượng công bố thông tin của nhiều doanh nghiệp nổi bật.

Với tiêu chí lựa chọn là những doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin từ 3 lần trở lên trong 6 cuộc khảo sát gần nhất, cuộc khảo sát lần này đã ghi nhận 25 doanh nghiệp nổi bật nhất trong hoạt động công bố thông tin.

Nhóm Large Cap tiếp tục dẫn đầu với 5 doanh nghiệp hội tụ các tiêu chí chọn lựa. Cụ thể, VNM, REE, MBB, GAS và DHG là những cổ phiếu đạt chuẩn công bố thông tin từ 3 lần trở lên trong 6 kỳ khảo sát gần nhất. Nổi bật có VNM với 5 lần đạt chuẩn liên tiếp và REE với 4 lần hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ công bố thông tin.

Nhóm Small & Micro Cap, CLC và SVT (5 lần) và HDC, L10 (4 lần) là các doanh nghiệp nổi bật nhất. Tiếp đến là các đại diện như AAM, ABT, BTT,D11, EBS, LM8, NTL, SHI, TV1(3 lần).

Nhóm Mid Cap có 7 doanh nghiệp nổi bật trong kỳ khảo sát lần này, với DPM, HSG, DBC, KDH, HCM, OPC, PPC thỏa mãn các tiêu chí được lựa chọn. DPM và HSG vẫn là hai đại diện dẫn đầu ở nhóm Mid Cap với 5 lần hoàn thành xuất sắc các nghĩa vụ công bố thông tin.

Theo Vietstock.vn


Các tin khác.
Top