http://www.sonha.com.vn/tap-chi-so-6-thang-3-2017.html
Tạp chí nội bộ
vietnamese English
Mạng xã hội

Tạp chí nội bộ

THƯ NGỎ

Thân gửi các thành viên đại gia đình Sơn Hà

Xây chất lượng, dựng niềm tin từ lâu đã làm kim chỉ nam dẫn đường cho từng bước phát triển của tập đoàn Sơn Hà. Tôi luôn tin rằng với năng lực, tâm huyết của từng cá nhân bên cạnh sự đoàn kết trong tập đoàn, Sơn Hà sẽ giữ vững và không ngừng nâng tầm doanh nghiệp hàng đầu ngành hàng nước, gia dụng...tại Việt Nam và trên trường quốc tế!

Để thắt chặt thêm sự đoàn kết, nhất lòng trong nội bộ, tôi cùng ban biên tập Sơn Hà quyết định xây dựng tạp chí: Sơn Hà - Mái nhà chung.

Sơn Hà - Mái nhà chung sẽ là kênh tương tác, giao lưu kết nối giữa ban lãnh đạo và các thành viên trong đại gia đình Sơn Hà. Tạp chí cũng là nơi mọi cá nhân trong gia đình Sơn Hà cống hiến ý tưởng, chia sẻ mong muốn, góp phần vào tiếng nói, đường hướng và hình ảnh chung của tập đoàn.

Tôi cùng ban biên tập hoan nghênh mọi đóng góp xây dựng từ tất cả thành viên, cá nhân cũng như phòng ban để Sơn Hà - Mái nhà chung ngày một lớn mạnh!

Chúc Sơn Hà - Mái nhà chung luôn nhận được sự ủng hộ và tình cảm yêu mến của mọi thành viên trong gia đình!


Chủ tịch hội đồng quản trị

LÊ VĨNH SƠN

Danh sách tạp chí nội bộ Sơn Hà đã xuất bản

Tạp chí số 6 - Tháng 3/2017 Xem chi tiết
Tạp chí số 5 - Tháng 2/2017 Xem chi tiết
Tạp chí số 4 - Tháng 1/2017 Xem chi tiết
Tạp chí số 3 - Tháng 12/2016 Xem chi tiết
Tạp chí số 2 - Tháng 11/2016 Xem chi tiết
Tạp chí số 1 - Tháng 10/2016 Xem chi tiết
Top