vietnamese English
  • 123

Thái Dương Năng

Liên hệ với BP Xuất khẩu gia dụngThông tin liên hệ

Bà Trịnh Thị Thanh Thủy - Giám đốc vật tư xuất nhập khẩu  

Email : sale-sink@sonha.com.vn

Điện thoại : +84-4-62656566 (Ext: 1726)

Fax:+84-24-62656588

Top