vietnamese English
Ngày đăng Tài liệu Tải về
12.04.2019
12:00:00 AM
SHI: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu hoán đổi Download
11.04.2019
12:00:00 AM
SHI: Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu hoán đổi Download
11.03.2019
12:00:00 AM
SHI: Công bố thông tin đính chính ngày Đăng ký cuối cùng và Biên bản họp HĐQT ngày 11/03/2019 Download
08.03.2019
12:00:00 AM
SHI: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 08/03/2019 Download
15.02.2019
12:00:00 AM
SHI: Công văn chấp nhận gia hạn Báo cáo Tài chính của Ủy ban Chứng khoán 2019 Download
02.11.2018
03:30:00 PM
SHI: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 9 Download
10.10.2018
10:00:00 AM
SHI: Công bố thông tin công ty Toàn Mỹ trở thành công ty con Download
08.10.2018
07:00:00 AM
SHI: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
09.08.2018
03:33:00 PM
Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 Download
08.08.2018
10:58:00 AM
Điều chỉnh thời hạn công bố Bản tin tháng Download
23.07.2018
03:32:00 PM
Báo cáo quản trị 6 tháng 2018 của SHI Download
13.07.2018
01:27:00 PM
Thông báo về việc niêm yết và thay đổi cổ phiến niêm yết Download
29.06.2018
03:33:00 PM
Công bố thông tin về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018 Download
06.06.2018
03:21:00 PM
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
30.05.2018
05:05:00 PM
Bầu trưởng ban Kiểm soát Download
Top