Third Class Labor Medal awarded by The President of Socialist Republic of Vietnam

25/07/2011

The President of Socialist Republic of Vietnam awarded Third Class Labor Medal to Sonha International Corporation for its outstanding achievements in the 2003-2007 period, contributing to the Socialism development and Homeland defense.   
 

The President of Socialist Republic of Vietnam awarded Third Class Labor Medal to Sonha International Corporation for its outstanding achievements in the 2003-2007 period, contributing to the Socialism development and Homeland defense.

TIN KHÁC

TIN NỔI BẬT

Khám phá những ưu đãi trải nghiệm cùng sơn hà 2014

Trên chặng đường phát triển bền vững của mình, Sơn Hà đã đạt được những thành công vô cùng đáng quý: thương hiệu ngày càng được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế.

xem chi tiết...