http://www.sonha.com.vn/sat-thep-cac-loai-nhap-khau-tang-ca-ve-luong-va-tri-gia-so-voi-cung-ky-nam-2009.html
Tin tức và sự kiện
vietnamese English
Mạng xã hội
Phát triển bền vững

Tin tức và sự kiện

Sắt thép các loại nhập khẩu tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2009

Sắt thép các loại nhập khẩu tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2009

Ngày đăng tin: 14.07.2011

Theo số liệu thống kê, Việt Nam đã nhập khẩu 706,2 nghìn tấn sắt thép các loại trong tháng 3/2010, đạt 462,5 triệu USD chiếm 6,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước, tăng 60,79% về lượng và 39,59% về trị giá so với tháng 2/2010, tăng 4,85% về lượng và 23,63% về trị giá so với tháng 3/2009, nâng tổng kim ngạch 3 tháng đầu năm lên 1,7 triệu tấn đạt 1,1 tỷ USD tăng 21,63% về lượng và tăng 35,28% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009.

Top