http://www.sonha.com.vn/truong-chi-nhanh-(tp-yen-bai)1107.html
Sơn Hà Tuyển Dụng
vietnamese English
Close
Mạng xã hội
Phát triển bền vững

Sơn Hà Tuyển Dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Tình trạng
Trưởng chi nhánh (TP Yên Bái)Ngày đăng tin: 24.06.2018 TP Yên Bái 31.07.2018 Đã hết hạn
Trưởng chi nhánh (TP Tuyên Quang)Ngày đăng tin: 24.06.2018 TP Tuyên Quang 31.07.2018 Đã hết hạn
Trưởng chi nhánh (Bắc Quang - Hà Giang)Ngày đăng tin: 24.06.2018 Hà Giang 31.07.2018 Đã hết hạn
2 Nhân viên lái xe (TP Bắc Giang + Việt Yên)Ngày đăng tin: 24.06.2018 Bắc Giang 31.07.2018 Đã hết hạn
Nhân viên bảo hành (Chí Linh - Hải Dương)Ngày đăng tin: 24.06.2018 Hải Dương 31.07.2018 Đã hết hạn
Nhân viên kinh doanh (TPHòa Bình)Ngày đăng tin: 24.06.2018 TP Hòa Bình 31.07.2018 Đã hết hạn
Nhân viên kinh doanh (TP Ninh Bình)Ngày đăng tin: 24.06.2018 TP Ninh Bình 31.07.2018 Đã hết hạn
Nhân viên kinh doanh Hỗ trợ Nhà Phân Phối (Vĩnh Phúc)Ngày đăng tin: 24.06.2018 Vĩnh Phúc 31.07.2018 Đã hết hạn
Nhân viên kinh doanh (Dĩnh Kế - Thái Nguyên)Ngày đăng tin: 24.06.2018 TP Thái Nguyên 31.07.2018 Đã hết hạn
Nhân viên kinh doanh (TP Bắc Giang)Ngày đăng tin: 24.06.2018 TP Bắc Giang 31.07.2018 Đã hết hạn
Top