http://www.sonha.com.vn/nhan-vien-ke-toan-kho-–-chi-nhanh-thai-nguyen-1-phu-luong883.html
Sơn Hà Tuyển Dụng
vietnamese English
Close
Mạng xã hội
Phát triển bền vững

Sơn Hà Tuyển Dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Tình trạng
Nhân viên kế toán kho – Chi nhánh thái nguyên 1 (P.Phú Lương)Ngày đăng tin: 25.05.2017 Thái Nguyên 15.06.2017 Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh thái nguyên 2 (P.Gia Sàng)Ngày đăng tin: 25.05.2017 Thái Nguyên 15.06.2017 Ứng tuyển
Nhân viên lái phụ xe - Chi nhánh thái nguyên 2 (P.Gia Sàng)Ngày đăng tin: 25.05.2017 Thái Nguyên 15.06.2017 Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Cẩm Phả - Quảng NinhNgày đăng tin: 25.05.2017 Quảng Ninh 15.06.2017 Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh TP.Hạ Long - Quảng NinhNgày đăng tin: 25.05.2017 Quảng Ninh 15.06.2017 Ứng tuyển
Trưởng Chi nhánh - Chi nhánh TP.Hạ Long - Quảng NinhNgày đăng tin: 25.05.2017 Quảng Ninh 15.06.2017 Ứng tuyển
Trưởng Chi nhánh - Chi nhánh Cao BằngNgày đăng tin: 25.05.2017 Cao Bằng 15.06.2017 Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Lạng SơnNgày đăng tin: 25.05.2017 Lạng Sơn 15.06.2017 Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Bắc GiangNgày đăng tin: 25.05.2017 Bắc Giang 15.06.2017 Ứng tuyển
Nhân viên lái phụ xe - Chi nhánh (Đông Hưng) Thái Bình Ngày đăng tin: 25.05.2017 Thái Bình 15.06.2017 Ứng tuyển

Facebook Comments ()

Top