http://www.sonha.com.vn/nhan-vien-ke-toan-cong-no-chi-nhanh-tien-lang-hai-phong928.html
Sơn Hà Tuyển Dụng
vietnamese English
Close
Mạng xã hội
Phát triển bền vững

Sơn Hà Tuyển Dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Tình trạng
Nhân viên kế toán công nợ – Chi nhánh Tiên Lãng Hải PhòngNgày đăng tin: 17.07.2017 Hải Phòng 31.07.2017 Ứng tuyển
Nhân viên kế toán kho – Chi nhánh Tiên Lãng Hải PhòngNgày đăng tin: 17.07.2017 Hải Phòng 31.07.2017 Ứng tuyển
Phó trưởng chi nhánh - Chi nhánh Tiên Lãng Hải PhòngNgày đăng tin: 17.07.2017 Hải Phòng 31.07.2017 Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Tiên Lãng Hải PhòngNgày đăng tin: 17.07.2017 Hải Phòng 31.07.2017 Ứng tuyển
Nhân viên lái xe - Chi nhánh Tiên Lãng Hải PhòngNgày đăng tin: 17.07.2017 Hải Phòng 31.07.2017 Ứng tuyển
Nhân viên lái phụ xe - Chi nhánh Xuân MaiNgày đăng tin: 17.07.2017 Xuân Mai 31.07.2017 Ứng tuyển
Nhân viên bảo hành - Chi nhánh Sơn TâyNgày đăng tin: 17.07.2017 Sơn Tây 31.07.2017 Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Hà NamNgày đăng tin: 17.07.2017 Hà Nam 31.07.2017 Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Thành phố Ninh BìnhNgày đăng tin: 17.07.2017 Ninh Bình 31.07.2017 Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh hỗ trợ nhà phân phối - Chi nhánh Đông Hưng Thái BìnhNgày đăng tin: 17.07.2017 Thái Bình 31.07.2017 Ứng tuyển

Facebook Comments ()

Top