vietnamese English
Close
Facebook Like Box
Sustainable development

Recruitment

Job title Location Deadline Status
Trưởng khu vực kinh doanh chi nhánh Yên BáiPosted On: 23/06/2016 Yên Bái 15/07/2016 Expired
Thủ kho LogisticPosted On: 23/06/2016 Hà Nội 30/06/2016 Expired
Nhân viên kế toán kho (thời vụ 6 tháng) - Chi nhánh TP Phủ Lý - Hà NamPosted On: 23/06/2016 Phủ Lý, Hà Nam 30/06/2016 Expired
Nhân viên SO - tính lươngPosted On: 23/06/2016 Cầu Diễn, Hà Nội 30/06/2016 Expired
Nhân viên IQC, OQCPosted On: 06/06/2016 Hà Nội 30/06/2016 Expired
Nhân viên kế toán kho - Chi nhánh Sơn LaPosted On: 06/06/2016 Chiềng Sinh, Tp. Sơn La 30/06/2016 Expired
Nhân viên QA/QCPosted On: 06/06/2016 KCN Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 30/06/2016 Expired
Nhân viên kế toán công nợ - Chi nhánh Hà NamPosted On: 06/06/2016 Phủ Lý, Hà Nam 30/06/2016 Expired
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Đông Anh (Sóc Sơn)Posted On: 03/06/2016 Đông Anh, Sóc Sơn - Hà Nội 30/06/2016 Expired
Nhân viên kế toán kho - Chi nhánh Yên BáiPosted On: 06/06/2016 Thị trấn Yên Bình, Yên Bái 30/06/2016 Expired

Facebook Comments ()

Top