NGÀNH HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP

Không chỉ phát huy lợi thế sẵn có của một Tập đoàn sở hữu chuỗi các nhà máy sản xuất, hạ tầng công nghiệp và bất động sản là lĩnh vực để Sơn Hà đón đầu xu hướng phát triển trong tương lai.

Với định hướng đầu tư phát triển các cụm/khu công nghiệp kiểu mẫu, hài hòa giữa giá trị kinh tế và giá trị môi trường, Sơn Hà sẽ đóng góp tích cực cho quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa tại Việt Nam.