Công ty thành viên

Công ty CP Điện mặt trời Sơn Hà Free Solar SHF

  • Địa chỉ: số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời
  • Mã số doanh nghiệp: 0109231781
  • Vốn điều lệ: 15.000.000.000
  • Website: https://freesolar.vn/