Công ty thành viên

Công ty CP HANSSEM

  • Địa chỉ: số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn đồ điện, đồ dùng khác cho gia đình
  • Mã số doanh nghiệp: 0108916045
  • Vốn điều lệ: 45.000.000.000