Công ty thành viên

Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà SHD

  • Địa chỉ: số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất đồ điện dân dụng
  • Mã số doanh nghiệp: 0107833170
  • Vốn điều lệ: 6.900.000.000