Công ty thành viên

Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ miền Trung TM2

  • Địa chỉ: Lô 6, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các mặt hàng gia dụng, công nghiệp bằng kim loại
  • Mã số doanh nghiệp: 4000331827
  • Vốn điều lệ: 20.000.000.000