Công ty thành viên

Công ty TNHH Quản lý vận hành và kinh doanh nước sạch Sơn Hà SHWater

  • Địa chỉ: số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  • Mã số doanh nghiệp: 0109318947
  • Vốn điều lệ: 10.000.000.000