Ban Lãnh đạo-EN

Hội đồng quản trị


Chủ tịch

Mr. Le Vinh Son

Ủy viên

Mr. Nhu Van Hoan

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/594A9801-1.jpg

Uỷ viên

Mr. Nguyen Viet Ha

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/Mr-Nguyễn-Viết-Hà-Copy-2.jpg

Thành viên độc lập HĐQT

Mr. Nguyen Van Dung

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/ảnh_Viber_2020-07-07_10-42-56-2.jpg

Thành viên độc lập HĐQT

Mr. Kieu Duc Lam

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/ảnh_Viber_2020-06-19_15-11-42.jpg

Phó Chủ tịch

Mrs. Tran Kim Dung

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/VOV_-1.jpg

Ban tổng giám đốc

Phó Tổng Giám đốc kinh doanh

Mr. Pham The Hung

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/ÔNG-PHẠM-THẾ-HÙNG-Copy-1.jpg

Phó Tổng Giám đốc thường trực

Mr. Nhu Van Hoan

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/594A9801-1.jpg

Tổng giám đốc

Mr. Nguyen Viet Ha

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/Mr-Nguyễn-Viết-Hà-Copy-2.jpg

Phó Tổng Giám đốc

Mr. Nguyen Thanh Tung

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/Mr-Nguyễn-Thanh-Tùng-9.jpg