Ban Lãnh đạo

Hội đồng quản trị


Chủ tịch

ÔNG LÊ VĨNH SƠN

Ông Lê Vĩnh Sơn là người sáng lập Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà từ những ngày đầu tiên. Ngoài chức vụ công tác hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty, ông còn là đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016 – 2021; Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Thành phố Hà Nội; Chủ tịch Chuyên đề Năng lượng sạch của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Phó Chủ tịch

Bà Trần Kim Dung

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/chị-Dung-900x900-1.png

Bà Trần Kim Dung là người giàu kinh nghiệm trong quản lý, từng giữ vị trí quan trọng tại bệnh viện VietSing, từng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần KDG Quốc tế. Gia nhập Sơn Hà ở vị trí Phó Tổng Giám Đốc, hiện bà đang giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

 

Thành viên

ÔNG ĐÀO NAM PHONG

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/sếp-Phong-900x900-1.jpg

Ông Đào Nam Phong là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Columbia Sounthern - Hoa Kỳ. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các công ty như: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Unimex (Tập đoàn T&T), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Giám đốc Thương mại tại Công ty Cổ phần rượu Hà Nội, Trợ lý Tổng Giám đốc công ty M-Trading (Tập đoàn đầu tư VID), Phó Giám đốc Tập đoàn Prime....

Thành viên

Ông Nhữ Văn Hoan

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/anh-Hoan-900x900-1.png

Ông Nhữ Văn Hoan là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Andrews. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý tại các tổ chức, công ty như: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Đầu tư của Tập đoàn Ngôi Sao, Tổng Giám đốc FLC Biscom, thành viên HĐQT FLC Homes...

Thành viên độc lập HĐQT

ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/zzzzz.png

Ông Nguyễn Văn Dũng có nhiều năm kinh nghiệm trong Ngành Nước; từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Nhà máy nước Hòa Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông.

Thành viên độc lập HĐQT

ÔNG KIỀU ĐỨC LÂM

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/bác-Lâm-ảnh-mới-scaled.jpg

Ông Kiều Đức Lâm từng đảm nhiệm nhiều chức vụ: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế quốc dân), Trưởng phòng Kế toán Sở Lương thực Sơn La, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La, Hàm Phó TGĐ cố vấn Chủ tịch HĐQT Vietinbank, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Công nghệ cao môi trường Tân Phát, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền. Hiện ông là thành viên HĐQT độc lập, thành viên ban chiến lược Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Ông Nguyễn Phương Nam

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/anh-Nam-900x900-1.jpg

Ban tổng giám đốc

Tổng Giám đốc

ÔNG ĐÀO NAM PHONG

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/sep-Phong-ok.jpg

Ông Đào Nam Phong là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Columbia Sounthern - Hoa Kỳ. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các công ty như: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Unimex (Tập đoàn T&T), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Giám đốc Thương mại tại Công ty Cổ phần rượu Hà Nội, Trợ lý Tổng Giám đốc công ty M-Trading (Tập đoàn đầu tư VID), Phó Giám đốc Tập đoàn Prime....

1. PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH CHUNG CÁC CÔNG VIỆC TRONG TẬP ĐOÀN, CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỚC CHỦ TỊCH HĐQT, PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT (THEO PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THEO DÕI TRONG HĐQT) VÀ HĐQT TẬP ĐOÀN.

2. TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC SAU:

 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kiểm soát chi phí toàn Tập đoàn;
 • Hành chính, văn phòng (dưới sự chỉ đạo, phê duyệt chủ trương của Phó Chủ tịch HĐQT theo phân công trách nhiệm theo dõi trong HĐQT và theo phân quyền quyết định được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm);
 • Công nghệ thông tin;
 • Kinh doanh các mặt hàng thuộc mảng nước sạch và xử lý nước thải;
 • Công tác nghiên cứu và phát triển ngành nước;
 • Phụ trách chỉ đạo chung về công tác kinh doanh ngành hàng gia dụng và điện gia dụng trong phạm vi cả nước; phân công lại, theo dõi, giám sát công tác điều hành trực tiếp của các Phó Tổng Giám đốc đối với việc kinh doanh ngành hàng này tại các khu vực được phân công;
 • Đầu tư kinh doanh của Tập đoàn tại Myanmar;
 • Đầu tư kinh doanh của Tập đoàn trong ngành hàng nội thất.

3. TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG VIỆC TẠI CÁC PHÒNG, BAN SAU ĐÂY:

 • Ban Kinh doanh;
 • Văn phòng Tập đoàn;
 • Trung tâm CNTT;
 • Trung tâm R&D2 (Trung tâm nghiên cứu và phát triển ngành Nước);
 • Phòng Kế hoạch và Kiểm soát chi phí.

4. TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, DỰ ÁN SAU ĐÂY:

 • Dự án ERP và số hóa của Tập đoàn;
 • Các dự án hợp tác nước sạch với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông;
 • Các dự án ngành nước khác (nước sạch và xử lý nước thải, ngoài các dự án hợp tác với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông);
 • Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn (NLS);
 • Công ty CP Công nghệ xử lý nước và môi trường Sơn Hà (SHWE);
 • Công ty TNHH Quản lý vận hành và kinh doanh nước sạch Sơn Hà (SHWater);
 • Công ty Cổ phần Cơ khí môi trường ETM (ETM);
 • Sonha Myanmar International Limited (SHM);
 • Công ty Cổ phần HANSSEM.

5. CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC KHÁC THEO VĂN BẢN ỦY QUYỀN RIÊNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Phó Tổng Giám đốc thường trực

Ông Nhữ Văn Hoan

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/sep-hoan-ok.jpg

Ông Nhữ Văn Hoan là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Andrews. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý tại các tổ chức, công ty như: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Đầu tư của Tập đoàn Ngôi Sao, Tổng Giám đốc FLC Biscom, thành viên HĐQT FLC Homes...

1. THAY MẶT TỔNG GIÁM ĐỐC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ĐIỀU HÀNH CỦA TẬP ĐOÀN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC KHI TỔNG GIÁM ĐỐC VẮNG MẶT.


2. TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC SAU:

 • Đầu tư;
 • Nhân sự;
 • Pháp chế;
 • Truyền thông và Marketing (dưới sự chỉ đạo, phê duyệt chủ trương của Phó Chủ tịch HĐQT theo phân công trách nhiệm theo dõi trong HĐQT và theo phân quyền quyết định được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm);
 • Công tác đầu tư kinh doanh mảng năng lượng, bất động sản của Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
 • Công tác nghiên cứu và phát triển ngành năng lượng;
 • Công tác đầu tư kinh doanh mảng công nghệ của Tập đoàn.

3. TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG VIỆC TẠI CÁC PHÒNG, BAN SAU ĐÂY:

 • Ban Nhân sự;
 • Ban Đầu tư;
 • Trung tâm R&D3 (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ngành Năng lượng);
 • Ban Truyền thông – Marketing;
 • Phòng Pháp chế;

4. TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, DỰ ÁN SAU ĐÂY:

 • Công ty CP Điện mặt trời Sơn Hà Free Solar (SHF);
 • Công ty CP Công nghệ Điện tử và Viễn thông Việt Nam (VNET).
 • KCN Tam Dương và các Danh mục bất động sản và đầu tư khác của Tập đoàn và các đơn vị thành viên;

5. CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC KHÁC THEO VĂN BẢN ỦY QUYỀN RIÊNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VÀ/HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC.

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Thành Tâm

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/sep-Tam-ok.jpg

Ông Đỗ Thành Tâm là Thạc sĩ kinh tế trường Đại học North Central - Hoa Kỳ. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý các công ty, tổ chức lớn như: GĐ Kinh doanh & GĐ quản lý chuỗi cung ứng Công ty TNHH tinh luyện Núi Pháo & Công ty TNHH khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo; Giám đốc điều hành Công ty CP Dầu khí Dung Quất...

1. TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC SAU:

 • Mua hàng/chuỗi cung ứng (dưới sự chỉ đạo, phê duyệt chủ trương của Phó Chủ tịch HĐQT theo phân công trách nhiệm theo dõi
  trong HĐQT và theo phân quyền quyết định được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm);
 • Sản xuất và kinh doanh ngành hàng công nghiệp (thép và ống thép);
 • Kinh doanh quốc tế của Tập đoàn;
 • Công nghệ sản xuất tại Tập đoàn và các Công ty thành viên;
 • Nghiên cứu và phát triển ngành gia dụng của Tập đoàn;
 • Đầu tư kinh doanh mảng vận tải của Tập đoàn và các Công ty thành viên;
 • Đầu tư kinh doanh sản phẩm năng lượng tại Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
 • Đầu tư kinh doanh mảng xe máy điện của Tập đoàn.

2. TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG VIỆC TẠI CÁC PHÒNG, BAN SAU ĐÂY:

 • Trung tâm mua hàng;
 • Trung tâm kinh doanh quốc tế;
 • Ban Công nghệ Sản xuất;
 • Trung tâm R&D1 (Trung tâm nghiên cứu và phát triển ngành Gia dụng);
 • Ngành kinh doanh xe máy điện của Tập đoàn và công ty thành viên.

3. TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, DỰ ÁN SAU ĐÂY:

 • Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (SSP);
 • Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Quốc tế Thiên Sơn;
 • Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và môi trường Sơn Hà;
 • Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE);

4. CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC KHÁC THEO VĂN BẢN ỦY QUYỀN RIÊNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VÀ/HOẶC TỔNG
GIÁM ĐỐC.

Phó Tổng Giám đốc

BÀ HOÀNG THỊ THU HẰNG

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/c-hang.jpg

Bà Hoàng Thị Thu Hằng là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Học viện Quản trị Kinh doanh, Vương Quốc Bỉ. Bà có gần 25 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành trong lĩnh vực kế toán tài chính và đầu tư. Với hơn 10 năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính, Phó Tổng Giám đốc, Quyền Tổng Giám đốc tại các Quỹ đầu tư và các Tập đoàn BĐS lớn như: Phó Tổng Giám đốc MIK Group, Quyền Tổng Giám đốc kiêm CFO Tập đoàn Ocean Hospitality Group, Phó Giám đốc Khối Tài chính Kế toán - Tập đoàn Sun Group...

1. TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC SAU:

 • Phụ trách quản lý, điều hành công tác Tài chính- Kế toán của Tập đoàn (dưới sự chỉ đạo, phê duyệt chủ trương của Phó Chủ tịch
  HĐQT theo phân công trách nhiệm theo dõi trong HĐQT và theo phân quyền quyết định được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm).

2. TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG VIỆC TẠI CÁC PHÒNG, BAN SAU ĐÂY:

 • Ban Tài chính - Kế toán.

3. CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC KHÁC THEO VĂN BẢN ỦY QUYỀN RIÊNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VÀ/HOẶC TỔNG
GIÁM ĐỐC.

Phó Tổng Giám đốc

ÔNG NGUYỄN VĂN LƯƠNG

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/sep-Luong.jpg

Ông Nguyễn Văn Lương là Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài chính. Ông từng đảm nhiệm vị trí quan trọng trong Công ty CP Hiway Việt Nam.

1. TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC SAU:

 • Sản xuất, kinh doanh ngành hàng gia dụng (Bồn, Chậu, Ro, Thái dương năng, Septic, Bình nước nóng và sản phẩm gia dụng khác) và điện gia dụng (Điều hoà, Máy lọc không khí, Nồi cơm điện, Hút mùi, Bếp từ, Bình nước nóng MT và sản phẩm điện gia dụng khác) tại các tỉnh từ Thành phố Đà Nẵng trở ra;
 • Phát triển thương mại điện tử;
 • Phát triển kênh phân phối MT;
 • Kinh doanh các ngành hàng của Tập đoàn qua kênh Dự án.

2. TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG VIỆC TẠI CÁC PHÒNG, BAN SAU ĐÂY:

 • Phòng Trade Marketing (thuộc Ban Truyền thông Marketing) (chỉ phụ trách chuyên môn thuộc Phòng này dưới sự chỉ đạo, phê duyệt chủ trương của Phó Chủ tịch HĐQT theo phân công trách nhiệm theo dõi trong HĐQT và theo phân quyền quyết định được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm);
 • Kinh doanh ngành hàng gia dụng và điện gia dụng vùng 1,2, 3 (từ thành phố Đà Nẵng trở ra) thuộc Ban Kinh doanh theo phân công của Tổng giám đốc;
 • Dự án Thương mại điện tử của SHI đã ký với KYC;
 • Dự án phát triển và quản lý kinh doanh qua Kênh MT và Thương mại điện tử.

3. TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, DỰ ÁN SAU ĐÂY:

 • Giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ (TMY), phụ trách theo dõi chung hoạt động của TMY, ủy quyền cho Ông Dương Tấn Hải – Hàm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực TMY và các Phó Tổng giám đốc khác của TMY trực tiếp điều hành các công việc tại TMY theo các văn bản ủy quyền riêng trong phạm vi Ban Tổng giám đốc TMY và phân công tại Quyết định này;
 • Các Công ty thành viên của Công ty Cổ phần Tổng công ty Toàn Mỹ (TMY):
  + Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh (SHB);
  + Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà (SHK);
  + Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An (SHV);
 • Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc (SHT);
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà (SHP).
 • Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà (SHD);
 • Hệ thống các chi nhánh của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc (SHT).

4. CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC KHÁC THEO VĂN BẢN ỦY QUYỀN RIÊNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VÀ/HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC.

Hàm Phó Tổng Giám đốc

ÔNG DƯƠNG TẤN HẢI

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/sep-Hai.jpg

Ông Dương Tấn Hải là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Clerver Clean Assosiasion. Ông từng đảm nhận vị trí Tổng giám đốc điều hành công ty Việt Nhật ECO, PTGĐ Tập đoàn Thành Thành Công (TTCG) – kiêm TGĐ Công ty Thành viên của Tập đoàn, CEO Công ty cổ phần ELMICH Miền Nam.

1. TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC SAU:

 • Sản xuất, kinh doanh ngành hàng gia dụng (Bồn, Chậu, Ro, Thái dương năng, Septic, Bình nước nóng và sản phẩm gia dụng khác) và điện gia dụng (Điều hoà, Máy lọc không khí, Nồi cơm điện, Hút mùi, Bếp từ, Bình nước nóng MT và sản phẩm điện gia dụng khác) thuộc vùng 4,5,6 (tại các tỉnh từ tỉnh Quảng Nam trở vào).

2. TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, DỰ ÁN SAU ĐÂY:

 • Nhà máy TMY tại tỉnh Bình Dương;
 • Nhà máy TMY tại Thành phố Cần Thơ;
 • Công ty TNHH Một Thành Viên Toàn Mỹ Miền Trung - TM2;
 • Các chi nhánh của TMY;
 • Các phòng, ban trực thuộc TMY.

3. CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC KHÁC THEO VĂN BẢN ỦY QUYỀN RIÊNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VÀ/HOẶC TỔNG
GIÁM ĐỐC.

Hàm Phó Tổng Giám Đốc

ÔNG HOÀNG MẠNH TÂN

https://www.sonha.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/sep-Tan-ok.jpg

Ông Hoàng Mạnh Tân là Kỹ sư máy tàu thủy trường Đại học Hàng Hải, cử nhân kinh tế ngoại thương Đại học Ngoại Thương. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm tại doanh nghiệp như: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Minh Tân, Trưởng phòng kinh doanh Chi nhánh Công ty Vận tải Biển Việt Nam tại Hà Nội,…

1. Trực tiếp quản lý, điều hành Đơn vị sau:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE)