Các giải thưởng

Trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển với mong muốn mang đến những giá trị tốt đẹp, nâng tầm chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam thông qua những sản phẩm, dịch vụ dẫn đầu xu hướng... Tập đoàn Sơn Hà đã nhận được nhiều Bằng khen, Huân Huy chương cao quý do Nhà Nước và các tổ chức uy tín trao tặng.

Huân chương Lao động Hạng Hai

2018

2018

Huân chương Lao động Hạng Hai

Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội

2019

2019

Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội

Thương hiệu Quốc gia

2018

2018

Thương hiệu Quốc gia

Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ

2018

2018

Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ

Top 10 Sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

2018

2018

Top 10 Sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Hàng Việt Nam chất lượng cao

2018

2018

Hàng Việt Nam chất lượng cao

Chứng nhận PED của tổ chức quốc tế TUV

2017

2017

Chứng nhận PED của tổ chức quốc tế TUV

Thương hiệu Mạnh Việt Nam

2016

2016

Thương hiệu Mạnh Việt Nam

ISO 9001 : 2008

2011

2011

ISO 9001 : 2008