Nhà máy sản xuất

Nhà máy phát triển năng lượng Sơn Hà – Bắc Ninh

Địa chỉ:Lô Cn 08.2 Khu CN đô thị Thuận Thành 2, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Diện tích:3,000 (m2)

Sản xuất lắp ráp các sản phẩm xe máy điện