Nhà máy sản xuất

Nhà máy Sơn Hà Myanmar

Địa chỉ:No.33/B Damaryone Street, Ward No.15, Baukhtaw, Yankin Township, Yangon, Myanmar

Diện tích:10,000 (m2)