Nhà máy sản xuất

Nhà máy Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ:KCN Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

Diện tích:25,656 (m2)

Sản xuất ống inox công nghiệp và trang trí