Nhà máy sản xuất

Nhà máy Toàn Mỹ Bình Dương

Địa chỉ:Khu phố hoà lân 1, TX Thuận An, phường thuận giao, tỉnh Bình Dương

Diện tích:9,300 (m2)

Sản xuất bồn inox, chậu