Sơ đồ tổ chức

1

Ngành Gia dụng SHB

 • TM1
 • TM2
 • SHV
 • SHK
 • SHM
2

Ngành Công nghiệp

 • SSP
 • SHD
3

Ngành năng lượng

 • SHE
 • SOLAR
4

Ngành Nước

 • SHWATER
 • SHWE
5

Ngành hạ tầng CN và Danh mục BĐS

 • KCN Tam Dương
6

Ngành nội thất

 • HANSSEM
7

Khối thương mại dịch vụ

 • SHL/THIÊN SƠN
 • SHT
 • SH MART
 • VIỆN SH