• Trang chủ
  • Sản phẩm xuất khẩu
  • Chậu rửa inox

Gửi thông tin liên hệ

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi

Họ Tên

Email

Phone

Nội dung

Chậu rửa bát inox S100 xuất khẩu

icon dateMar ,31 2020

Chậu rửa bát inox hai hố một bàn S100 của Sơn Hà được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. CHẬU RỬA được sản xuất với chất liệu inox SS201 thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, tính năng chống ồn, chống ngưng tụ nước... giúp tăng độ bền cho sản phẩm chậu rửa inox.
Bảo hành: 24 tháng

Xem thêm
Chậu rửa bát inox S76 xuất khẩu

icon dateMar ,31 2020

Chậu rửa bát inox hai hộc S76 xuất khẩu của Sơn Hà được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. CHẬU RỬA được sản xuất với chất liệu inox SS201 thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, tính năng chống ồn, chống ngưng tụ nước... giúp tăng độ bền cho sản phẩm chậu rửa inox.

Xem thêm
Chậu rửa bát inox S79 xuất khẩu

icon dateMar ,31 2020

Chậu rửa bát inox 1 hộc 1 bàn S79 xuất khẩu của Sơn Hà được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. CHẬU RỬA được sản xuất với chất liệu inox SS201 thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, tính năng chống ồn, chống ngưng tụ nước... giúp tăng độ bền cho sản phẩm chậu rửa inox.

Xem thêm
Chậu rửa bát inox SH2H-860 xuất khẩu

icon dateMar ,31 2020

Chậu rửa bát inox 2 hộc SH2H 860 xuất khẩu của Sơn Hà được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. CHẬU RỬA được sản xuất với chất liệu inox SS201 thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, tính năng chống ồn, chống ngưng tụ nước... giúp tăng độ bền cho sản phẩm chậu rửa inox.

Xem thêm
Chậu rửa bát inox SH2H1B-1200 xuất khẩu

icon dateMar ,31 2020

Chậu rửa bát inox 2 hộc 1 bàn SH2H1B-1200 xuất khẩu của Sơn Hà được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. CHẬU RỬA được sản xuất với chất liệu inox SS201 thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, tính năng chống ồn, chống ngưng tụ nước... giúp tăng độ bền cho sản phẩm chậu rửa inox.

Xem thêm
Chậu rửa bát inox SHN1H0B-447 xuất khẩu

icon dateMar ,31 2020

Chậu rửa bát inox 1 hộc SHN1H0B-447 xuất khẩu của Sơn Hà được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. CHẬU RỬA được sản xuất với chất liệu inox SS201 thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, tính năng chống ồn, chống ngưng tụ nước... giúp tăng độ bền cho sản phẩm chậu rửa inox.

 
Xem thêm
Chậu rửa bát inox SHN3H1B - 890 xuất khẩu

icon dateMar ,31 2020

Chậu rửa bát inox 3 hộc 1 bàn SHN3H1B-890 xuất khẩu của Sơn Hà được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. CHẬU RỬA được sản xuất với chất liệu inox SS201 thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, tính năng chống ồn, chống ngưng tụ nước... giúp tăng độ bền cho sản phẩm chậu rửa inox.

Xem thêm