Thông tin công bố
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
07/11/2019, 07:00:00 Công bố chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà Tải về
23/09/2019, 07:00:00 SHI_CBTT thay đổi người liên quan Tải về
19/09/2019, 07:00:00 SHI_Nghị quyết HĐQT ngày 19/09/2019 Tải về
29/08/2019, 07:00:00 SHI_BB&NQ HĐQT về việc gốp vốn thành lập doanh nghiệp và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty Tải về
06/08/2019, 07:00:00 SHI_Công bố giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 19 Tải về
06/08/2019, 07:00:00 SHI_Thông báo giao dịch Lê Hoàng Hà và CT TNHH MTV SXDT & PT HOÀNG HÀ Tải về
24/07/2019, 07:00:00 Báo cáo Quản trị quản trị 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
11/03/2019, 07:00:00 SHI_CBTT đc ngay ĐKCC & BB HĐQT Tải về
09/07/2019, 07:00:00 SHI Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu trả cổ tức Tải về
04/07/2019, 07:00:00 VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10 Tải về
22/06/2019, 07:00:00 SHI_Nghị quyết HĐQT thay đổi vốn điều lệ 2019 Tải về
14/06/2019, 07:00:00 SHI_Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành Tải về
27/05/2019, 07:00:00 SHI_CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018 Tải về
22/05/2019, 07:00:00 SHI: Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn - Đinh Văn Quân Tải về
09/05/2019, 07:00:00 SHI: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án trả cổ tức 2018 Tải về