Thông tin công bố
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
06/05/2020, 00:00:00 SHI: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải về
25/04/2020, 00:00:00 Công văn số 416/CV-ĐKKD ngày 24/4/2020 về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải về
15/04/2020, 00:00:00 Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 14/2020/NQ-SHI Tải về
19/03/2020, 00:00:00 SHI_Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Tải về
19/03/2020, 00:00:00 SHI_CBTT về việc bầu Bà Trần Kim Dung làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tải về
04/03/2020, 00:00:00 SHI_Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
21/02/2020, 00:00:00 Công văn chấp thuận gia hạn Báo cáo tài chính 2020 Tải về
30/01/2020, 00:00:00 SHI_Công bố thông tin người quản trị công ty và người được ủy quyền công bố thông tin mới Tải về
21/01/2020, 00:00:00 SHI_Công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019 Tải về
10/01/2020, 00:00:00 SHI_QĐ HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó TGĐ Tải về
27/12/2019, 00:00:00 SHI_ BB&NQ của HĐQT về việc thay đổi chức danh Kế toán Trưởng Tải về
27/12/2019, 00:00:00 SHI_Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn Sơn Hà Tải về
28/11/2019, 00:00:00 Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thành lập Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ và Môi trường Sơn Hà Tải về
15/11/2019, 00:00:00 SHI_ Biên bản họp ngày 15/11/2019 bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tải về
07/11/2019, 00:00:00 Công bố chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà Tải về