Giao dịch của cổ đông nội bộ
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
15/05/2020, 00:00:00 SHI: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Trần Đa Linh Tải về
06/05/2020, 00:00:00 SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đào Lệ Phương Tải về
12/05/2020, 00:00:00 SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV SX Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà Tải về
15/05/2020, 00:00:00 SHI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đào Lệ Phương Tải về
03/04/2020, 00:00:00 SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV SX Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà Tải về
23/03/2020, 00:00:00 SHI_Thông báo GDCP người liên quan Đào Lệ Phương Tải về
09/10/2018, 00:00:00 SHI - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Ông Uông Huy Giang Tải về
09/10/2018, 00:00:00 SHI - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Ông Trần Ngọc Long Tải về
09/10/2018, 00:00:00 SHI - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Ông Phạm Anh Tuấn Tải về
04/01/2018, 07:00:00 SHI - BCKQGDCP CDNB - Ông Đặng Quốc Huy Tải về
17/12/2017, 07:00:00 Thông báo giao dịch của Cổ đông Nội bộ - Ông Đặng Quốc Huy Tải về
08/10/2017, 07:00:00 SHI - BCKQGDCP CDNB - Le Vinh Son và Tổ chức liên quan Tải về
05/10/2017, 07:00:00 SHI_BCKQGD Le Hoang Ha & To chuc lien quan Tải về
05/10/2017, 07:00:00 Thông báo giao dịch của Cổ đông Nội bộ - Bà Trịnh Thị Thanh Thủy Tải về
13/09/2017, 07:00:00 TB giao dịch CP người có liên quan Cổ đông nội bộ Tải về