Decker Co gặp gỡ và trao đổi hợp tác với SHI

icon dateAug ,25 2015

Ngày 24/08/2015, đại diện Decker & Co đã có buổi gặp gỡ và tìm hiểu thông tin về SHI.

Decker & Co, có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, là nhà môi giới hàng đầu ở các thị trường mới nổi châu Á, cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư tổ chức của Hoa Kỳ tiếp cận với thông tin thị trường và các công ty niêm yết tại các quốc gia này.

Đại diện Decker & Co đã thông báo với ban lãnh đạo Công ty về sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với SHI và tìm hiểu thông tin về ngành nghề hoạt động, tình hình kinh doanh các mặt hàng hiện tại cũng như kế hoạch trong tương lai của SHI. Đại diện Decker & Co cũng chia sẻ thông tin về bối cảnh biến động của thị trường tài chính trong khu vực cũng như đánh giá cơ hội đang mở ra đối với hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, với đặc điểm nguồn vốn lớn và thời gian nắm giữ lâu dài, trong bối cảnh hiện nay.

Ban lãnh đạo Công ty cũng thông báo về tình hình kinh doanh hiện tại, chia sẻ kế hoạch phát triển trong thời gian tới với đại diện của Decker & Co và qua Decker & Co chuyển thông điệp tới các nhà đầu tư nước ngoài về quyết tâm mang đến sự thuận tiện, nhanh chóng trong việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với hoạt động của SHI trong thời gian sắp tới.