Sơn Hà tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017

icon dateNov ,20 2012

Ngày 10 tháng 11 năm 2012 tại Tầng 2, Nhà máy Phùng, Khu Công nghiệp Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã tổ chức Đại Hội Công đoàn Cơ sở khóa IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tới dự đại hội vinh dự có sự góp mặt của đồng chí Đồng chí Nguyễn Công Hòa – Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận Thanh Xuân; Các đồng chí Ban TV LĐLĐ Quận Thanh Xuân;Đồng chí Lê Hoàng Hà – TGĐ Công ty CPQT Sơn Hà và Các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành do đồng chí Đàm Quang Hùng- Chủ tịch công đoàn khóa III đã trình bày. Đại hội cũng đã phân tích mặt mạnh, mặt yếu và những cố gắng nỗ lực trong công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ của đơn vị từ năm 2007 đến năm 2012. Đồng thời đại hội cũng đã thảo luận và đóng góp nhiều biện pháp thiết thực để đẩy mạnh phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo của Liên đoàn lãnh đạo quận và các kiến nghị lên Liên đoàn lãnh đạo cấp trên.Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của lãnh đạo Công ty và Liên đoàn lao động quận thanh Xuân.

Đại hội đã nhất trí quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà nhiệm kỳ 2012-2017 với nội dung chủ yếu sau:

-Tham gia với Ban lãnh đạo công ty xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho quá trình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với tốc độ phát triển trung bình 20%/ năm.
-Phấn đấu tuyên truyền đầy đủ các chính sách pháp luật của nhà nước đến 100% công nhân viên lao động.
-Xây dựng đầy đủ các chỉ tiêu đánh giá quá trình lao động sản xuất kinh doanh của từng vị trí công việc trong công ty nhằm tạo hồ sơ cho việc xét thưởng phạt và đánh giá hiệu quả làm việc của người lao động. Trên cơ sở đó sẽ xác định được những danh hiệu thi đua.

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, khoá IV, nhiệm kỳ 2012- 2017 gồm 8 đồng chí.

Đại hội nhất trí giao cho đồng chí Đàm Quang Hùng tổ chức và chủ trì phiên họp đầu tiên của BCH CĐ để bầu các chức danh, phân công nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức công đoàn của cơ sở.

Đại hội giao cho BCH Công đoàn Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, khoá IV, nhiệm kỳ 2012- 2017 cụ thể hoá nghị quyết thành chương trình, kế họach và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao, thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội.

Sau 3 giờ làm việc sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành tốt chương trình nội dung của Đại hội như đã đề ra.