SƠN HÀ TUYỂN DỤNG
Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Kỹ sư Thiết kế cơ khí Hà Nội 2020-02-20 00:00:00 Hết hạn
Quản lý vùng ( ASM ) Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình 2019-08-20 07:00:00 Hết hạn
Chuyên viên IT tư vấn nghiệp vụ Hà Nội 2020-02-20 00:00:00 Hết hạn
Hành chính lễ tân Hà Nội 2020-03-11 00:00:00 Ứng tuyển
Chuyên viên Kinh doanh Dự án điện mặt trời Hà Nội 2019-11-10 07:00:00 Hết hạn
Nhân viên Kế toán Tổng hợp Hà Nội 2019-08-09 07:00:00 Hết hạn
Chuyên viên Mua hàng Tiếng Anh - Trung Hà Nội 2019-07-30 07:00:00 Hết hạn
Nhân viên Telesales Hà Nội 2019-12-16 07:00:00 Hết hạn
Nhân viên Điều hành vận tải Hà Nội 2019-10-14 07:00:00 Hết hạn
Kỹ sư Điện mặt trời Hà Nội 2019-12-16 07:00:00 Hết hạn