Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Chuyên viên phân tính Nghiệp vụ ERP Hà Nội 2020-07-25 Ứng tuyển
Nhân viên Kinh doanh ( Ngành hàng Bình nước nóng ) Hà Nội 2019-04-19 Hết hạn
Trưởng chi nhánh Hà Tây Hà Tây 2019-03-30 Hết hạn
Chuyên viên IT tư vấn nghiệp vụ Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
test phat Ha Noi 0000-00-00 Hết hạn
Hành chính Lễ tân Hành chính Hà Nội 2020-04-20 Hết hạn
Chuyên Viên IT Quản Trị Mạng Ha Noi 2019-03-28 Hết hạn
Chuyên viên Kinh doanh Dự án điện mặt trời Hà Nội 2019-11-10 Hết hạn
Kỹ sư Thiết kế cơ khí Hà Nội 2020-02-20 Hết hạn
Nhân viên Kế toán Tổng hợp Hà Nội 2019-08-09 Hết hạn
Kỹ sư Điện – điện tử Hà Nội 2019-04-29 Hết hạn
Chuyên viên Mua hàng Hà Nội 2020-06-04 Hết hạn