Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Trưởng nhóm Kinh doanh Quốc tế Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Kỹ sư cầu đường Hà Nội 2020-02-06 Hết hạn
Nhân kinh doanh thị trường – Ngành hàng bình nước nóng Hà Nội 2020-04-24 Hết hạn
Kỹ sư điện công nghiệp Hà Nội 2020-02-06 Hết hạn
Quản lý vùng – Ngành hàng bình nước nóng Các tỉnh khu vực phía Bắc 2020-04-24 Hết hạn
Kỹ thuật viên trắc đạc Hà Nội 2020-02-06 Hết hạn
Nhân viên kế toán thời vụ Bắc Kạn 2020-06-05 Hết hạn
Nhân viên cơ điện Hà Nội 2020-04-14 Hết hạn
Nhân viên bảo hành tại các chi nhánh Yên Bái, Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Xuân Mai (Hà Nội) 2020-04-29 Hết hạn
Chuyên viên Kỹ thuật ngành điều hòa Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Nhân viên bảo hành – khu vực nội thành Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Chuyên viên Điều hành xe văn phòng Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn