Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Chuyên viên phân tính Nghiệp vụ ERP Hà Nội 2020-07-25 Ứng tuyển
Nhân viên Điều hành vận tải Hà Nội 2019-10-14 Hết hạn
Nhân viên Bảo hành ( Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang ) Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang 2019-04-19 Hết hạn
Kỹ sư Điện mặt trời Hà Nội 2019-12-16 Hết hạn
Quản lý vùng ( ASM ) Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình 2019-08-20 Hết hạn
Trưởng chi nhánh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh 2019-04-19 Hết hạn
Nhân viên Kinh doanh ( Ngành hàng Bình nước nóng ) Hà Nội 2019-04-19 Hết hạn
Trưởng chi nhánh Hà Tây Hà Tây 2019-03-30 Hết hạn
Chuyên viên IT tư vấn nghiệp vụ Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
test phat Ha Noi 0000-00-00 Hết hạn
Hành chính Lễ tân Hành chính Hà Nội 2020-04-20 Hết hạn
Chuyên Viên IT Quản Trị Mạng Ha Noi 2019-03-28 Hết hạn