SƠN HÀ TUYỂN DỤNG

1. Mô tả Công việc

* Tham gia vào dự án triển khai ERP cho toàn bộ Tập đoàn:
- Hỗ trợ bộ phận nghiệp vụ phân tích, viết tài liệu mô tả quy trình nghiệp vụ (Tài chính, mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất, nhân sự tiền lương,...)
- Theo dõi chất lượng, tiến độ triển khai dự án trong phạm vi được phân công;
- Tiếp nhận và vận hành quy trình xử lý trên hệ thống ERP để hỗ trợ các bộ phận phòng ban sử dụng hệ thống ERP;
- Chủ động thiết lập quy trình nghiệp vụ trên hệ thống ERP, triển khai tiếp ERP cho các công ty còn lại của Tập đoàn;

* Tham gia vào triển khai dự án tư vấn tổng thể CNTT:
- Tham gia vào khảo sát quy trình nghiệp vụ các công ty con;
- Đánh giá phản biện với NCC để đưa ra những đề xuất với lãnh đạo.

2. Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học các ngành Công  nghệ thông tin, Tài chính kế toán;
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm vị trí phân tích nghiệp vụ ( tài chính, bán hàng, kho, sản xuất) tại các công ty lớn;
- đã từng làm việc một trong những giải pháp ERP (SAP, Oracle, AX)
- Đã từng tham gia vào dự án triển khai ERP cho các công ty sản xuất là một lợi thế.

3. Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: 28 - 40
  • Hình thức: Nhân viên chính thức