Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Chuyên viên Kỹ thuật ngành điều hòa Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Chuyên viên thiết kế sản phẩm Hà Nội 2020-06-05 Hết hạn
Chuyên viên Cơ – Điện tử Hà Nội 2020-06-05 Hết hạn
Nhân viên bảo hành – khu vực nội thành Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Nhân viên bảo hành tại các chi nhánh Yên Bái, Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Xuân Mai (Hà Nội) 2020-04-29 Hết hạn
Nhân viên kế toán thời vụ Bắc Kạn 2020-06-05 Hết hạn
Nhân kinh doanh thị trường – Ngành hàng bình nước nóng Hà Nội 2020-04-24 Hết hạn
Nhân viên vận hành nhà máy nước Hà Nội 2019-12-15 Hết hạn
Nhân viên Kỹ thuật điều hòa Hà Nội 2020-02-20 Hết hạn
Trưởng Chi Nhánh Kinh Doanh Hà Giang; Lào Cai; Sóc Sơn; Yên Bái 2020-04-21 Hết hạn
Phó phòng kinh doanh kênh dự án Hà Nội 2019-11-28 Hết hạn
Giám đốc Kinh doanh ( Ngành hàng Điều hòa ) Hà Nội 2019-11-30 Hết hạn