Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Chuyên viên Kế toán Kiểm soát các Công ty thành viên Hà Nội 2020-06-05 Hết hạn
Chuyên viên Pháp chế Hà Nội 2020-06-05 Hết hạn
Chuyên viên PR nội bộ Hà Nội 2019-12-18 Hết hạn
Chuyên viên Điều hành xe văn phòng Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Chuyên viên R&D Công nghệ nước thải Hà Nội 2020-06-04 Hết hạn
Chuyên viên thiết kế và vận hành thiết bị cơ khí Hà Nội 2019-11-24 Hết hạn
Chuyên viên R&D mạng lưới nước, nhà máy Hà Nội 2019-11-24 Hết hạn
Phó phòng kinh doanh phụ trách XNK Hà Nội 2019-12-27 Hết hạn
Nhân viên Bảo hành ( Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang ) Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang 2019-04-19 Hết hạn
Kỹ sư Thiết kế cơ khí ( R&D Team Leader ) Hà Nội 2019-04-29 Hết hạn
Nhân viên Kéo lắp bồn inox Hà Nội 2019-04-23 Hết hạn
Kỹ sư Điện – điện tử Hà Nội 2019-04-29 Hết hạn