Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Nhân viên Điều hành vận tải Hà Nội 2019-10-14 Hết hạn
Chuyên viên Quản Trị Mạng Hà Nội 2020-04-25 Hết hạn
Nhân viên Telesales Hà Nội 2019-12-16 Hết hạn
Chuyên viên Kinh doanh Dự án điện mặt trời Hà Nội 2019-11-10 Hết hạn
Trưởng nhóm Kinh doanh Quốc tế Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Chuyên viên IT tư vấn nghiệp vụ Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Hành chính Lễ tân Hành chính Hà Nội 2020-04-20 Hết hạn