Huân chương Lao động Hạng Hai

Năm 2018

Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2018

Thương hiệu Quốc gia

Năm 2018

Top 10 Sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Năm 2018

Hàng Việt Nam chất lượng cao

Năm 2018

Chứng nhận Hài lòng khách hàng CSI

Năm 2018

Giải quốc gia về Hiệu quả Tiết kiệm năng lượng

Năm 2017

Chứng nhận PED của tổ chức quốc tế TUV

Năm 2017

Thương hiệu Mạnh Việt Nam

Năm 2016

ISO 9001 : 2008

Năm 2011