Sản phẩm

Bể nước ngầm

Hiện nay hệ thống bể ngầm ở các công trình xây dựng như nhà dân, trường học, bệnh viện, … xây bằng vật liệu bê tông cốt thép, gạch vữa, đa số bị nứt vỡ do lún, nghiêng. Nguy cơ ngấm nước bẩn từ bên ngoài vào bể, trở thành môi trường sinh sống của các loài sinh vật gây hại (gián, chuột, … ). Sau quá trình nghiên cứu, phát triển Sơn Hà đã cho ra mắt sản phẩm Bể nước ngầm Sơn Hà – giải pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt.