Sản phẩm

Bồn nước inox

Bồn nước inox Sơn Hà là sản phẩm được sản xuất bằng vật liệu SUS 304 trên dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất ngày nay và đã đạt được tiêu chuẩn về chất lượng ISO 9001:2008 tạo ra độ bền vững lớn. Bồn Inox này có rất nhiều  kiểu dáng, kích cỡ khác nhau phù hợp với nhiều căn hộ, nhiều gia đình đảm bảo tính tiện lợi nhất trong thời gian sử dụng và mang lại thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn. 

Sản phẩm


Bồn nước inox Sơn Hà đứng
Liên hệ
Bồn nước inox Sơn Hà ngang
Liên hệ
Bồn nước inox Trường Tuyền ngang
Liên hệ
Bồn nước inox Trường Tuyền đứng
Liên hệ
Bồn nước inox Sơn Hà Masuno đứng
Liên hệ
Bồn nước inox Sơn Hà Masuno ngang
Liên hệ
Bồn nước inox Sơn Hà SHB đứng
Liên hệ
Bồn nước inox Sơn Hà SHB ngang
Liên hệ
Bồn nước inox Sơn Hà Eco ngang
Liên hệ
Bồn nước inox Sơn Hà Eco đứng
Liên hệ
Bồn nước inox Sơn Hà City đứng
Liên hệ
Bồn nước inox Sơn Hà City ngang
Liên hệ
Bồn nước inox Nhật Mỹ đứng
Liên hệ
Bồn nước inox Nhật Mỹ ngang
Liên hệ
Bồn inox Masuno ngang MSN1500 (Φ1140)
5,170,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD1000
3,140,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN1000
3,340,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN1000
3,340,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD1000
3,140,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD2000 (Φ1380)
6,560,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN2000 (Φ1380)
6,800,000₫
Bồn inox Trường Tuyền ngang TTMN 2000 Φ1380
Liên hệ
Bồn Inox Trường Tuyền Đứng TTMD 2000 Φ1380
Liên hệ
Bồn inox Masuno đứng MSD2000 (Φ1380)
6,560,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN2000 (Φ1380)
6,800,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD1500 (Φ960)
4,700,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN1500 (Φ960)
4,940,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN1500 (Φ960)
4,940,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD1500 (Φ960)
4,700,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD1500 (Φ960)
4,700,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN1500 (Φ960)
4,940,000₫
Bồn inox Trường Tuyền ngang TTMN1500 Φ960
Liên hệ
Bồn Inox Trường Tuyền Đứng TTMD 1500 Φ960
Liên hệ
Bồn inox Masuno đứng MSD1500 (Φ960)
4,700,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN1500 (Φ960)
4,940,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD1500 (Φ1140)
4,850,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN1500 (Φ1140)
5,170,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN1500 (Φ1140)
5,170,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD1500 (Φ1140)
4,850,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN2500 (Φ1380)
8,280,000₫
Bồn inox Trường Tuyền ngang TTMN 2500 Φ1380
Liên hệ
Bồn Inox Trường Tuyền Đứng TTMD 2500 Φ1380
Liên hệ
Bồn inox Masuno đứng MSD2500 (Φ1380)
8,040,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN2500 (Φ1380)
8,820,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD3000(Φ1140)
9,130,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD2000 (Φ1140)
6,280,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN2000 (Φ1140)
6,680,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN2000 (Φ1140)
6,680,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD2000 (Φ1140)
6,280,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD2000 (Φ1140)
6,280,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN2000 (Φ1140)
6,680,000₫
Bồn inox Trường Tuyền ngang TTMN 2000 Φ1140
Liên hệ
Bồn Inox Trường Tuyền Đứng TTMD 2000 Φ1140
Liên hệ
Bồn inox Masuno đứng MSD2000 (Φ1140)
6,280,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN2000 (Φ1140)
6,680,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD2000 (Φ1380)
6,560,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN2000 (Φ1380)
6,800,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN2000 (Φ1380)
6,800,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD2000 (Φ1380)
6,560,000₫
Bồn inox Trường Tuyền ngang TTMN 3000 Φ1380
Liên hệ
Bồn Inox Trường Tuyền Đứng TTMD 3000 Φ1380
Liên hệ
Bồn inox Masuno đứng MSD3000 (Φ1380)
9,480,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN3000 (Φ1380)
9,720,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD3500
10,635,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN3500 (Φ1420)
10,955,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD2500(Φ1140)
7,920,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN2500 (Φ1140)
8,160,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN2500 (Φ1140)
8,160,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD2500(Φ1140)
7,920,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD2500(Φ1140)
7,920,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN2500 (Φ1140)
8,160,000₫
Bồn inox Trường Tuyền ngang TTMN 2500 Φ1140
Liên hệ
Bồn inox Masuno đứng MSD2500 (Φ1140)
7,920,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN2500 (Φ1140)
8,160,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD2500(Φ1380)
8,040,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN2500 (Φ1380)
8,280,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN2500 (Φ1380)
8,280,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD2500(Φ1380)
8,040,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD2500(Φ1380)
8,040,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN4000
12,460,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD4500
13,355,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN4500
13,875,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN4500
13,875,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD4500
13,355,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD4500
13,355,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN3000 (Φ1140)
9,410,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN3000 (Φ1140)
9,410,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD3000(Φ1140)
9,130,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD3000(Φ1140)
9,130,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN3000 (Φ1140)
9,410,000₫
Bồn inox Trường Tuyền ngang TTMN 3000 Φ1140
Liên hệ
Bồn inox Masuno đứng MSD3000 (Φ1140)
9,130,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN3000 (Φ1140)
9,410,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD3000(Φ1380)
9,480,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN3000 (Φ1380)
9,720,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN3000 (Φ1380)
9,720,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD3000(Φ1380)
9,480,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD3000(Φ1380)
9,480,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN3000 (Φ1380)
9,720,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN6000
18,030,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN6000
18,030,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD6000
17,310,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD6000
17,310,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN6000
18,030,000₫
Bồn inox Masuno đứng MSD6000
17,310,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN3500 (Φ1420)
10,955,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD3500
10,635,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD3500
10,635,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN3500 (Φ1420)
10,955,000₫
Bồn inox Masuno đứng MSD3500
10,635,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN3500
10,955,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD4000
11,940,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN4000
12,460,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN4000
12,460,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD4000
11,940,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD4000
11,940,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN4000
12,460,000₫
Bồn inox Trường Tuyền ngang TTMN 4000
Liên hệ
Bồn inox Masuno đứng MSD4000
11,940,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN6000
18,030,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN4500
13,875,000₫
Bồn inox Masuno đứng MSD4500
13,355,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN4500
13,875,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD5000
14,770,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN5000
15,290,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN5000
15,290,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD5000
14,770,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD5000
14,770,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN5000
15,290,000₫
Bồn inox Trường Tuyền ngang TTMN 5000
Liên hệ
Bồn Inox Trường Tuyền Đứng TTMD 5000
Liên hệ
Bồn inox Masuno đứng MSD5000
14,770,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN5000
15,290,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD6000
17,310,000₫
Bồn inox Masuno đứng MSD500
2,030,000₫
Bồn inox Masuno ngang MSN500
2,215,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD700
2,415,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN700
2,622,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN700
2,622,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD700
2,415,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD700
2,415,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN700
2,622,000₫
Bồn Inox Trường Tuyền Đứng TTMD 700
Liên hệ
Bồn inox Masuno đứng MSD700
2,415,000₫
Bồn inox Trường Tuyền ngang TTMN 700
Liên hệ
Bồn inox Masuno ngang MSN700
2,622,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha đứng BAMD500
2,030,000₫
Bồn inox Sơn Hà Alpha ngang BAMN500
2,215,000₫
Bồn inox Sơn Hà i ngang SHN500
2,215,000₫
Bồn inox Sơn Hà i đứng SHD500
2,030,000₫
Bồn inox Sơn Hà đứng SHD500
2,030,000₫
Bồn inox Sơn Hà ngang SHN500
2,215,000₫
Bồn inox Trường Tuyền ngang TTMN 500
Liên hệ
Bồn Inox Trường Tuyền Đứng TTMD 500
Liên hệ