Thông tin công bố
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
14/06/2019, 00:00:00 SHI_Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành Tải về
27/05/2019, 00:00:00 SHI_CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018 Tải về
22/05/2019, 00:00:00 SHI: Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn - Đinh Văn Quân Tải về
09/05/2019, 00:00:00 SHI: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án trả cổ tức 2018 Tải về
25/04/2019, 00:00:00 SHI: Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Cty PT Hoàng Hà Tải về
24/04/2019, 00:00:00 SHI: Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn - Lê Hoàng Hà Tải về
23/04/2019, 00:00:00 SHI: Báo cáo KQGD CĐNB LÊ HOÀNG HÀ Tải về
22/04/2019, 00:00:00 SHI: Báo cáo KQGD TCLQ CĐNB - CT TNHH MTV SXDT & PT HOÀNG HÀ Tải về
22/03/2019, 00:00:00 SHI: Thông báo GDCP TCLQ CĐNB - CT TNHH MTV SXDT & PT HOÀNG HÀ Tải về
22/03/2019, 00:00:00 SHI: Thông báo GDCP CĐNB - LÊ HOÀNG HÀ Tải về
03/05/2019, 00:00:00 SHI_CBTT điều chỉnh ngày tạm ứng cổ tức 2018 Tải về
12/04/2019, 00:00:00 SHI: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu hoán đổi Tải về
11/04/2019, 00:00:00 SHI : QĐ NYBS cổ phiếu hoán đổi Tải về
14/02/2019, 17:00:00 SHI: Công văn chấp nhận gia hạn Báo cáo Tài chính của Ủy ban Chứng khoán 2019 Tải về
01/11/2018, 17:00:00 SHI: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 9 Tải về