Giao dịch của cổ đông nội bộ
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
09/10/2018, 00:00:00 SHI - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Ông Uông Huy Giang Tải về
09/10/2018, 00:00:00 SHI - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Ông Trần Ngọc Long Tải về
09/10/2018, 00:00:00 SHI - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Ông Phạm Anh Tuấn Tải về
04/01/2018, 07:00:00 SHI - BCKQGDCP CDNB - Ông Đặng Quốc Huy Tải về
17/12/2017, 07:00:00 Thông báo giao dịch của Cổ đông Nội bộ - Ông Đặng Quốc Huy Tải về
08/10/2017, 07:00:00 SHI - BCKQGDCP CDNB - Le Vinh Son và Tổ chức liên quan Tải về
05/10/2017, 07:00:00 SHI_BCKQGD Le Hoang Ha & To chuc lien quan Tải về
05/10/2017, 07:00:00 Thông báo giao dịch của Cổ đông Nội bộ - Bà Trịnh Thị Thanh Thủy Tải về
13/09/2017, 07:00:00 TB giao dịch CP người có liên quan Cổ đông nội bộ Tải về
30/08/2017, 07:00:00 Thông báo giao dịch của Cổ đông Nội bộ Tải về
23/11/2016, 07:00:00 SHI-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lê Vĩnh Sơn Tải về
22/02/2016, 07:00:00 SHI-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trịnh Thị Thanh Thủy Tải về
03/02/2016, 07:00:00 SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trịnh Thị Thanh Thủy Tải về
03/02/2016, 07:00:00 SHI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Vi Công Nam Tải về
31/01/2016, 07:00:00 SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Vi Công Nam Tải về