Thư viện

28/05/2020
34 ảnh
LỄ RA MẮT VÀ KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI FREESOLAR
Xem thêm
LỄ RA MẮT VÀ KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI FREESOLAR
28/05/2020
34 ảnh
TẬP ĐOÀN SƠN HÀ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
Xem thêm
TẬP ĐOÀN SƠN HÀ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
07/10/2020
[VTV24] Mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực năng lượng
Xem
[VTV24] Mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực năng lượng
30/09/2020
LỄ KÝ KẾT LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI FREESOLAR TẬP ĐOÀN SƠN HÀ VÀ TẬP ĐOÀN FLC
Xem
LỄ KÝ KẾT LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI FREESOLAR TẬP ĐOÀN SƠN HÀ VÀ TẬP ĐOÀN FLC
30/09/2020
[VTV1] LỄ KÝ KẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI FREESOLAR GIỮA TẬP ĐOÀN SƠN HÀ VÀ TẬP ĐOÀN FLC
Xem
[VTV1] LỄ KÝ KẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI FREESOLAR GIỮA TẬP ĐOÀN SƠN HÀ VÀ TẬP ĐOÀN FLC
30/09/2020
[VTV1] TIÊU ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG 24h- SƠN HÀ FREESOLAR – NGỒI NHÀ RA TIỀN, TẠI SAO KHÔNG
Xem
[VTV1] TIÊU ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG 24h- SƠN HÀ FREESOLAR – NGỒI NHÀ RA TIỀN, TẠI SAO KHÔNG
22/09/2020
Động lực tăng trưởng từ năng lượng tái tạo SHI VITV
Xem
Động lực tăng trưởng từ năng lượng tái tạo SHI VITV
22/09/2020
[HIGHLIGHT] LỄ KICK OFF CHIẾN DỊCH TÔI THAY ĐỔI
Xem
[HIGHLIGHT] LỄ KICK OFF CHIẾN DỊCH TÔI THAY ĐỔI
28/05/2020
34 ảnh
TẬP ĐOÀN SƠN HÀ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
Xem thêm
TẬP ĐOÀN SƠN HÀ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ