Tin tức - sự kiện

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2017

14/10/2017

1. Thời gian:    09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2017
2. Địa điểm:    Khách sạn JW Marriott, số 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
3. Thành phần tham dự:
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn theo danh sách cổ đông do TTLK Chứng khoán Việt Nam lập.

–  Những người được cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà không thể tham dự ủy quyền tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

  • Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi
  • Những vấn đề quan trọng khác     

5. Thời gian đăg kí và xác nhận: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) tới Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trước …. ngày ….  theo các cách sau:

–    Gửi trực tiếp tới Trụ sở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

–    Điện thoại: 0915266626

–    Email: thuongnh@sonha.com.vn

Lưu ý:

– Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

– Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.sonha.com.vn, Quý vị cổ đông có thể liên hệ với VPHĐQT theo các cách hướng dẫn tại mục 5 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng kính mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

TIN LIÊN QUAN

22/12/2020
You will of a Successful Marriage

Divorce Costs pertains to the amount of divorces that occur in a clear period of time. It can possibly apply to the quantity of divorces that occurred after having a certain time. The important thing to make note of here is that we now have actually several ways that you may help yourself in terms […]

Xem thêm
02/01/2021
Keeping Chicago Female Happy This season

Have you ever wondered what keeping Chi town woman completely happy is all about? Do you feel like you will be the most happy woman on earth? The truth is there are plenty of points that retain women happy. There are factors that make them smile and make them feel good about themselves in addition […]

Xem thêm
04/01/2021
Going out with Site Is Best – Which Dating Site Is Best For Real love Looking For Critical Relationships?

Finding the best going out with site for you may be an issue, and you may even think it is difficult to share which one it can be simply by browsing their ad. In reality, there are a few things that you may look into which will point you in the right direction. You can […]

Xem thêm