Tuyển dụng

sơn hà tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Hành động
Nhân viên bảo hành – khu vực nội thành Hà Nội 2020-04-29 Hết hạn
Chuyên viên Cơ – Điện tử Hà Nội 2020-06-05 Hết hạn
Chuyên viên thiết kế sản phẩm Hà Nội 2020-06-05 Hết hạn