Công ty thành viên

Công ty CP Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà SHK

  • Địa chỉ: Lô CN 07.2-CN08, Khu công nghiệp, đô thị Thuận Thành II, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thiết bị nhà bếp, thiết bị lọc nước
  • Mã số doanh nghiệp: 2300933586
  • Vốn điều lệ: 106.500.000.000