Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà SHE

  • Địa chỉ: số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch
  • Mã số doanh nghiệp: 0101809894
  • Vốn điều lệ: 20.000.000.000
  • Websitehttps://thaiduongnang.com.vn/