Công ty thành viên

Công ty CP Công nghệ xử lý nước và môi trường Sơn Hà

  • Địa chỉ: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất nước thương mại
  • Mã số doanh nghiệp: 0108894955
  • Vốn điều lệ: 22.000.000.000