Công ty thành viên

Công ty CP Công nghệ xử lý nước và môi trường Sơn Hà SHWE

  • Địa chỉ: số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  • Mã số doanh nghiệp: 0108894955
  • Vốn điều lệ: 22.000.000.000