Công ty thành viên

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghiệp Trường Tuyền

Địa chỉ: Khu B, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, dịch vụ

Mã số doanh nghiệp: 2901891940

Vốn điều lệ: 5.000.000.000