Công ty thành viên

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghiệp Trường Tuyền TT

Địa chỉ: Khu B, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Tỷ lệ nắm giữ : 100 % cổ phần